ШУУД.ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН МСҮТ ӨРГӨЖИН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ БОЛЖ ХИЧЭЭЛИЙН НЭЭЛТЭЭ ХИЙЖ БАЙНА
2022-02-15 00:00:00
?rel=0&autoplay=1&loop=1&showinfo=1&controls=1" frameborder="0" allowfullscreen>
ШУУД.ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН МСҮТ ӨРГӨЖИН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ БОЛЖ ХИЧЭЭЛИЙН НЭЭЛТЭЭ ХИЙЖ БАЙНА