ШУУД.СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСЭЭС ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
2022-01-18 00:00:00
?rel=0&autoplay=1&loop=1&showinfo=1&controls=1" frameborder="0" allowfullscreen>
ШУУД.СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСЭЭС ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА