ШУУД NAKOPA-ASO-MNG.1-21 "МӨРӨН ХОТЫН АХУЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ" ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ. ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА
2022-01-17 00:00:00
?rel=0&autoplay=1&loop=1&showinfo=1&controls=1" frameborder="0" allowfullscreen>
ШУУД NAKOPA-ASO-MNG.1-21 "МӨРӨН ХОТЫН АХУЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ" ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ. ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА