ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСЭЭС ИРГЭДИЙН АСУУЛТАД ШУУД ХАРИУЛТ ӨГЧ БАЙНА.
2020-12-08 00:00:00
?rel=0&autoplay=1&loop=1&showinfo=1&controls=1" frameborder="0" allowfullscreen>
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСЭЭС ИРГЭДИЙН АСУУЛТАД ШУУД ХАРИУЛТ ӨГЧ БАЙНА.