Мөрөн сумын 700 өрхөд 10 сая төгрөгийн тусламж үзүүлнэ
2020-11-19 19:58:34, 2021

 Мөрөн сумын Онцгой комиссын 11-р хуралдаан болж өрхийн амьжиргааны түвшнээс доогуур орлоготой түлээ түлш, хүнсний дутагдалтай 700 өрхөд 10 сая төгрөгийн хүнс, түлшний тусламж үзүүлэхээр боллоо. Тус айл өрхүүдийн судалгааг багийн Засаг дарга нар болон, сургууль цэцэрлэгийн эрхлэгч нар гаргасан бөгөөд хүнс тэжээлийн  хөтөлбөрт хамрагддаг иргэдийг давхардаж хамруулахгүй байхаар шийдвэрлэсэн байна.

Мөн Мөрөн Хот тохижилт үйлчилгээний төв ХХК-ий үйл ажиллагааны зардалд 3 сая төгрөг шийдвэрлэж халдвар хамгаалалт, ариутгалын бодис болон нохой устгалд зориулахаар болсон байна.

Б.Гантуяа

 


Мөрөн сумын 700 өрхөд 10 сая төгрөгийн тусламж үзүүлнэ