Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ 3 сарын 3 хүртэл хойшилсон байна
2021-03-01 10:21:43, 3476

Улсын Онцгой комиссоос хот хоорондын зорчигч тээврийн журам шинэчлэгдэж хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ энэ сарын 3 хүртэл хойшилсон байна. Улаанбаатар хотод  коронавирүсний тохиолдол сүүлийн өдрүүдэд буурахгүй байгаа учраас хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээг хойшлуулахад хүргэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл э эрсдэл өндөр байгаа энэ үед орон нутагт халдварыг зөөрлөгдөж болзошгүй гэж үзэж байгаа юм. Иймээс энэ сарын 3 хүртэл хот хоорондын нийтийн  тээврийн үйлчилгээг хойшлуулсан цаашид  цаг үеийн  нөхцөл байдлаас  шалтгаалан сунгаж магадгүй гэдгийг Хөвсгөл аймгийн Авто тээврийн төвийн дарга Ө.Баттулга мэдээллээ. 

Б.Ганаа

 Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ 3 сарын 3 хүртэл хойшилсон байна