Хөвсгөл аймгийн Мал эмнэлгийн газраас үзүүлж байна
2020-05-28 00:00:00
?rel=0&autoplay=1&loop=1&showinfo=1&controls=1" frameborder="0" allowfullscreen>
Хөвсгөл аймгийн Мал эмнэлгийн газраас үзүүлж байна