Теле хичээл үзэх боломжгүй хүүхдүүдэд хичээлийг цаасаар хүргүүлж байна
2020-12-16 22:22:42, 218

Хөвсгөл аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газраас теле хичээлийг интернэтгүй, зурагтгүй, малчны хотонд үзэх боломжгүй байгаа сурагчдад цаасаар хүргүүлж байна. Тус аймгийн хэмжээнд теле хичээлийг үзэж байгаа эсэх судалгаанд нийт 17406 хүүхэд хамрагдсанаас үзэж байгаа гэж 71.7 хувь, холбогдож чадаагүй хүүхэд 3469  буюу 19.93 хувь гэсэн судалгаа гарчээ.  

Сумын төв, суурин газарт амьдарч суралцдаг 18545, малчны хүүхэд, хөдөөнөөс суралцдаг 10068 байгаа гэнэ. Теле хичээл үзэх боломжгүй сурагчдад багш нар цаасан хичээл, нэмэлт дасгал даалгавар өгөх, мэдлэг чадварын жагсаалтыг бэлтгэж хүргүүлэх ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Хөдөө байгаа сурагчидтайгаа анги удирдсан нар холбогдож цаасаар багийн дарга нар болон ойрхон байдаг хүмүүсээр нь дамжуулан  хамтран ажиллаж байна гэдгийг Хөвсгөл аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын дарга Ц.Ганзориг хэлж байлаа.

Б.Туяа Теле хичээл үзэх боломжгүй хүүхдүүдэд хичээлийг цаасаар хүргүүлж байна