ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ ХӨДӨЛГӨӨН ХОРИГЛОХ ЯМАР НЭГЭН ШИЙДВЭР ГАРААГҮЙ‼‼‼.ИЙМЭЭС ИРГЭДИЙГ ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛД АВТАХГҮЙ БАЙХЫГ ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ШУУРХАЙ ШТАБЫН ДАРГА М.ХУЯГБААТАР АНХААРУУЛЖ БАЙНА 2022.01.19
2022-01-19 00:00:00
?rel=0&autoplay=1&loop=1&showinfo=1&controls=1" frameborder="0" allowfullscreen>
ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ ХӨДӨЛГӨӨН ХОРИГЛОХ ЯМАР НЭГЭН ШИЙДВЭР ГАРААГҮЙ‼‼‼.ИЙМЭЭС ИРГЭДИЙГ ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛД АВТАХГҮЙ БАЙХЫГ ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ШУУРХАЙ ШТАБЫН ДАРГА М.ХУЯГБААТАР АНХААРУУЛЖ БАЙНА 2022.01.19