ШУУД.ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭМГ-ААС КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРААС СЭРЭМЖЛҮҮЛЖ БАЙНА 2022.01.17
2022-01-17 00:00:00
?rel=0&autoplay=1&loop=1&showinfo=1&controls=1" frameborder="0" allowfullscreen>
ШУУД.ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭМГ-ААС КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРААС СЭРЭМЖЛҮҮЛЖ БАЙНА 2022.01.17